اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 خرید، تمدید سرویس ها، امور مالی

سوالات و مشکلات خود درمورد خرید یا تمدید سرویس ها را در این قسمت اعلام کنید

 رفع مشکلات و پشتیبانی فنی

مسائل و مشکلات فنی مرتبط با سرویس خریداری شده را در این قسمت اعلام کنید

 رسیدگی به پیشنهادات و شکایات

در صورتی که در مورد عملکرد شرکت پیشنهاد و شکایتی دارید از این طریق اعلام فرمایید

 درخواست همکاری

اگر ایده ای در مورد همکاری در نظر دارید با ما در میان بگذارید